+358 400 706 807
psoy@puzerit.fi
  Juuritie 38 B A
01730 Vantaa

Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Puzervice Oy (Y-tunnus: 1567914-0) tietosuojaseloste.

Laadittu 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä
Puzervice Oy
Juuritie 38 B A
01730 Vantaa

Yhteystiedot:
Sähköposti psoy@puzerit.fi
Puhelin 0400 706 807

Jättämällä yhteystietonne tarjouspyynnön, tilauksen tai muun lisätietokyselyn yhteydessä on meidän välttämätöntä tallentaa luovuttamanne henkilötiedot suostumuksellanne. Emme kerää henkilötietoja ulkoisista lähteistä.

Luovuttamianne henkilötietoja käsitellään EU/ETA -alueella Puzervice Oy:n sekä yhteistyökumppanien toimesta silloin kun lakisääteiset velvoitteet kuten kirjanpito sitä edellyttävät.

Luovuttamianne henkilötietoja käytetään

  • sopimusvelvoitteiden täyttämiseen
  • yhteydenottoihin esimerkiksi huoltovälin tullessa ajankohtaiseksi
  • lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen esimerkkinä Kirjanpitolain (1997/1336 § 10) säilytysvelvoite

Luovuttamianne henkilötietoja säilytetään

  • asiakassuhteen voimassaolon ajan
  • lain määräämien säilytysaikojen puitteissa kulloinkin voimassa olevan Suomen Lain mukaan

Jos Teillä on kysyttävää henkilötietojenne käsittelystä tai haluatte käyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja Henkilötietolain mukaisia oikeuksianne, ottakaa yhteyttä meihin kirjallisesti, esimerkiksi kun

  • haluatte nähdä itseänne koskevat tiedot
  • haluatte korjata tallennettuja tietojanne
  • haluatte saada tietonne poistetuksi henkilötietolain tai EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti
  • haluatte vastustaa henkilötietojenne käsittelyä
  • haluatte peruuttaa antamanne suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn

Suoritamme pyyntönne ilman aiheetonta viivytystä ellei meillä ole pätevää laillista perustetta toimia toisin.

Teillä on myös oikeus jättää valitus henkilötietojenne käsittelystä valvontaviranomaiselle, Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

Meillä on oikeus tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön. Ilmoitamme tästä sinulle.